Näringsliv

Goda förutsättningar för entreprenörskap och för privat- och socialt företagande är en av grundpelarna för en tillväxt som hela samhället deltar i

Kommunens näringslivsstrategi ska främja små och medelstora och tjänsteintensiva företag, och på sätt bidra till en mångfald  av olika typer av företag. Vi vill utveckla och stärka socialt företagande och erbjuda s.k. idéburet offentligt partnerskap.

Nystartade företag behöver stöd och kompetensutveckling. Tierp ska ska i samverkan med andra aktörer utveckla ett brett stöd inom ramen för Nyföretagarcentrum.

När kommunens verksamheter och bolag upphandlar varor och tjänster ska även mindre lokala företag ha möjlighet att lämna anbud. Genom upphandling ska krav ställas som leder till minskad miljö- och klimatpåverkan. Även sociala krav om samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet, och krav motsvarande kollektivavtal ska ställas.

Kommunens kapitalplaceringar är ett viktigt verktyg för att verka för hållbar utveckling

Miljöpartiet vill...

Små och mindre lokala företag ska ha möjlighet att delta i upphandlingar

Utveckla stödet till nystartade företag

Sociala och miljömässiga krav ska ställas vid upphandlingar

Utveckla förutsättningarna för hållbar turismnäring