Nu

Olika fossilfria drivmedelsalternativ
Klimatet

Omställning till cirkulär ekonomi
Hållbar konsumtion

Fokus på det pedagogiska arbetet
Förskola och skola

Delaktighet i samhällsplaneringen
Samhälle och landsbygd

Tämnarådalen, ett kommunal naturreservat
Natur och ekosystem

Tierp kan inte vänta

Tierp 2030—En alldeles nödvändig väg framåt

I Miljöpartiets Tierp…

  • finns det sätt för alla att minska klimatpåverkan
  • är naturen en av kommunens viktigaste tillgångar
  • frågar vi inte varifrån du kommer, utan vart du är på väg
  • är skolorna likvärdiga och resultaten stiger stadigt

”Tierp2030” är Miljöpartiets lokala vision, med konkreta och realistiska förslag på vad kommunen förväntas göra för att utvecklas på ett ansvarsfullt sätt.

Tierps kommun måste göra sin del av arbetet med att bekämpa de negativa klimatförändringarna, säkerställa god hälsa, värna biologisk mångfald, skapa förutsättningar för hållbart näringsliv, arbeta mot ökande klyftor i vårt samhälle m.m.

Globala målen för hållbar utveckling

”Tierp 2030” bygger på FN:s 17 utvecklingsmål för världen som benämns Agenda 2030. Dessa globala mål syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser m.m. Agendan visar tydligt att hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma framtid och att nya angreppssätt behövs för att nå målen.

Som medlem får du en unik möjlighet att påverka politiken, delta på aktiviteter, och knyta nya kontakter m.m.