Arbete

En stor del av livet tillbringas på arbetet varför människor behöver ha en hälsosam balans mellan arbete och fritid

Trots att Sverige har haft stark ekonomisk utveckling under flera år har klyftorna mellan individer och grupper ökat. Faktorer som ekonomisk och social status, etnicitet, ålder och kön ligger bakom.

Tierps kommun ska motarbeta ökande klyftor genom samordnade stödinsatser, utbildning och samverkan med näringsliv. Kommunen ska ha höga ambitioner som arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla medarbetare, och för att ha hög kvalitet i verksamheterna.

Arbetstiden är en viktig faktor för många. Samtidigt som heltid är norm måste hänsyn tas till att sjukskrivningar har ökat, vilket kan vara tecken på stress och psykisk ohälsa. Viktigt är att vid sidan av att förbättra arbetsmiljön skapa förutsättningar för en mer flexibel arbetstid för dem som vill växla materiella värden mot mer tid.

Miljöpartiet vill...

Kommunen ska i samverkan arbeta för att minska klyftorna i samhället

Rätt till heltid, möjlighet till deltid

Utveckla förutsättningarna för socialt företagande