Klimatet

Tierps kommun ska vara en modern och attraktiv kommun genom att arbeta kraftfullt mot de accelererande klimatförändringarna som äventyrar våra barn och barnbarns framtid
Och det brådskar

Den nya klimatlagen syftar till att vi ska uppnå uppsatta miljömål, och alla måste bidra i det arbetet. Klimatpåverkan måste vägas in i kommunens alla verksamhetsplaner och i all samhällsplanering.

Klimatförändringarna påverkar inte bara enskilda människors liv, utan hela nationer – och vår kommun. Trots kunskap om läget så fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka. Den största andelen kommer från transporter, den mat vi producerar och äter, och från varor vi köper som produceras i andra länder. Det vill säga det som vi själva kan påverka.

De klimatsmarta valen ska var de enklaste, och vi ska lätt hitta kunskap och information. Våra barn är framtiden och i förskolan och skolan ska de få kunskap om hur vi ställer om till ett klimatsmart och hållbart liv.

Miljöpartiet vill…

Tierps kommun ska inte ha några nettoutsläpp 2045. D.v.s. balans mellan kommunens utsläpp av växthusgaser och motsvarade mängd minskade utsläpp efter kommunens åtgärder.

I kommunen ska det senast 2030 finnas infrastruktur för alternativa fossilfria drivmedel, som HVO, biogas och laddstationer.

Utsläppen från kommunens kosthantering måste sänkas kraftigt till 2022 genom att minska svinnet, öka andelen vegetariskt och upphandla fossilfria transporter.