Mat och livsmedel

Mat är kultur, gemenskap, njutning och näring. Mat är också politik då våra val handlar om odling, miljö, klimat, djurhållning och konsumtion

Livsmedelsförädling och mathantverk skapar företagande, jobb och utveckling för hela Tierp. Lokal livsmedelsproduktion ger även trygghet och robusthet om krisen kommer.

Den mat som kommunen serverar inom förskola, skola och äldreomsorg ska vara nyttig, ekologisk och helst närproducerad.

Att öka andelen vegetariska livsmedel är en mycket enkel och effektiv åtgärd för att minska matens miljöpåverkan. Dagens alltför höga köttkonsumtion ger även negativa hälsokonsekvenser.

När maten lagas nära dem som äter blir måltidsupplevelsen större, matsvinnet minskar och de klimatbelastande transporterna minskar.

Miljöpartiet vill...

Större möjligheter för lokala producenter att leverera livsmedel till kommunens verksamheter

Tuffa upphandlingskrav för livsmedel kring miljö, djurskydd och antibiotikaanvändning

Andelen vegetariska livsmedel och maträtter ska öka

Så många som möjligt av förskolor, skolor och äldreboenden ska ha egna tillagningskök