Samhälle och landsbygd

En hållbar samhällsutveckling i Tierp bygger på långsiktig planering med fokus på ekologisk och social hållbarhet, och på att stad och landsbygd är beroende av varandra

Det ska finnas goda möjlighet att leva och verka på landsbygden i Tierps kommun. Hushåll och företag ska fult ut kunna nyttja digitaliseringens möjligheter.

Nya områden ska bebyggas med såväl enfamiljshus, bostadsrätter, hyresrätter med små och större lägenheter för att motverka segregeringens negativa effekter.

Samhällsservice och transporter måste planeras så att det blir lätt att leva klimatsmart och få ett enklare livspussel.

För en hållbar samhällsutveckling måste kommunen snarast anta planer och strategier för arbetet. All planering ska grundas på dialog med medborgare och med näringsliv.

Miljöpartiet vill...

Social hållbarhet ska vara en förutsättning vid samhällsplanering

All samhällsplanering ska ske ur ett barnperspektiv

Cykelvägar mellan kommunens tätorter

Livscykelanalyser vid ny- och ombyggnationer

Kommunens bilpool ska göras tillgänglig även för medborgarna

Arkitekturplan ska ge riktlinjer när det gäller estetiska och kulturhistoriska värden